Wydział Inwestycji i Remontów informuje, że w przypadku nie wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych, w dniu 23.08.2021 roku planowane jest wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltu na modernizowanym odcinku ul. Rolnej/Tęczowej. W związku z powyższym zostanie zamknięty ruch na ww. ulicy. Dojazd do posesji zostanie przywrócony po zakończeniu dnia roboczego. Prosimy o niepozostawianie samochodów na modernizowanym odcinku drogi. Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Załączniki