Wydział Inwestycji i Remontów informuje, że w związku z modernizacją ul. Floriana na odcinku od skrzyżowania z ul. Ożarowską do mostku na kanale Ożarowskim, od dnia 11.08.2021 roku do 18.08.2021 roku , zostanie zamknięty przejazd przez ww. ulicę.

Dojazd do posesji zostanie przywrócony po zakończeniu dnia roboczego.

Prosimy o niepozostawianie samochodów na modernizowanym odcinku ulicy.

Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Załączniki