W tym roku w naszej Gminie na uczniów czeka moc atrakcji w ramach akcji „Lato w mieście”. W każdej z gminnych szkół podstawowych przygotowaliśmy dla dzieci interesujący program – wiele wydarzeń, zajęć, warsztatów, gier i zabaw sportowych oraz wycieczki i wyjazdy.

Po trudnym czasie nauki zdalnej zapraszamy do spędzenia miłych wakacyjnych chwil w gronie rówieśników podczas specjalnie przygotowanych dla dzieci projektów w poszczególnych placówkach.

Akcję „Lato w Mieście” 2021 organizujemy w sposób bezpieczny, zgodny z „Wytycznymi GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2021 roku” –https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-gis-mz-i-men-dla-organizatorow-wypoczynku-letniego-dzieci-i-mlodziezy-w-2021-roku)

Szczegółowe informacje dotyczące Akcji dostępne są w szkołach podstawowych.

Zachęcamy do udziału!

Załączniki