Wydział Inwestycji i Remontów informuje, że w związku z pracami wytwórni mas bitumicznych oraz zamiarem wykonania kolejnej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni przyszłej jezdni w dniu 14 maja (piątek) w godzinach od 700 do 1600 zamknięty zostanie odcinek pomiędzy ulicą Floriana a ul. Dobrą. Uprzejmie prosimy mieszkańców ul. Dobrej o wyjazd samochodami do godziny 700. Dojazd do posesji zostanie przywrócony po zakończeniu dnia roboczego. Dla pozostałych mieszkańców pozostaje utrzymany dojazd od ul. Strzykulskiej. Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy oraz prosimy o niepozostawianie aut w obrębie pasa drogowego. O kolejnych zamknięciach odcinków ulicy będziemy Państwa informować na bieżąco.

Załączniki