Jakub Wiśniewski ma 45 lat, choruje na nowotwór mielodysplastyczny. Zbiórka dotyczy zakupu drogiego leku nierefundowanego, który zmniejsza ryzyko zakażenia wirusowego po koniecznym przeszczepie.

Pokażmy naszą siłę i serce! Wpłat można dokonywać przez portal Siepomaga.pl  – https://www.siepomaga.pl/jakub-wisniewski

Załączniki