Z dniem 13.03.2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym (ustawa z dnia 18.12.2020 r., Dz. U. z 2021 r. poz. 54), na mocy której gminy przestają wydawać zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdów nienormatywnych. Na tej podstawie Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego od dnia 13.03.2021 r. nie wydaje zezwoleń i wypisów na przejazd pojazdów nienormatywnych po gminnych drogach publicznych.