Od zeszłego roku trwa przebudowa ulicy Partyzantów w Ożarowie Mazowieckim.

Projekt przebudowy zakłada wykonanie kanalizacji deszczowej, wybudowanie ciągu pieszo-rowerowego po południowej stronie ulicy, budowę częściowych chodników po północnej stronie, przebudowę sieci energetycznej, budowę kanału technologicznego oraz przebudowę urządzeń kolidujących z inwestycją i dwukierunkowej jezdni o szerokości 5,5 m.

Budowa kanalizacji deszczowej jest w bardzo wysokim stopniu zaawansowana mimo, że prace prowadzone są w niekorzystnych warunkach geologiczno-hydrologicznych. Z około 660 mb kanału głównego, pozostało do wykonania około 100 mb. Wykonana została budowa kanału technologicznego, a od około tygodnia trwa obsadzanie krawężników i obrzeży dla budowy ciągu pieszo-rowerowego po południowej stronie ulicy.

Kompleksowa przebudowa zawsze wiąże się ze znacznymi utrudnieniami, szczególnie przy ulicy, która jest jedynym połączeniem z drogami, będącymi głównymi ciągami komunikacyjnymi dla tej części miasta. Należy zauważyć, że mimo prowadzonych prac, ruch na ulicy jest ciągle utrzymywany, chociaż nie bez problemów.

Budowany w obecnej chwili ciąg pieszo-rowerowy, po wykonaniu tzw. „podbudowy” rozwiąże obecny problem z poruszaniem się wzdłuż ul. Partyzantów, umożliwiając przejście „suchą stopą” przez teren budowy. Wszystkich zaniepokojonych informuję, że słupy oświetleniowe pozostające obecnie w ciągu pieszo-rowerowym zostaną usunięte i instalacja częściowo zostanie „skablowana”. Zatem obawy co do bezpiecznego i funkcjonalnego korzystania z powstającej infrastruktury są przedwczesne.

W związku ze zbliżającą się wiosną oraz towarzyszącą zwykle tej porze roku deszczową aurą, należy niestety spodziewać się występowania błota i innych niedogodności podczas trwania przebudowy. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, żeby budowa była jak najmniej uciążliwa dla mieszkańców.

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

 

Załączniki