Aktualizacja

Wydział Inwestycji i Remontów informuje, że w związku z przystąpieniem do kolejnego etapu przebudowy ul. Partyzantów od dnia 8 kwietnia 2021 roku (czwartek) zamknięty dla ruchu zostanie odcinek pomiędzy ulicami Floriana i Dobrą. Dojazd do posesji odbywał się będzie od strony ul. Strzykulskiej.

Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy.

————————————————————————————————————————————————–

Aktualizacja

Informuję, że od dnia 16.03.2021 roku nastąpi zmiana czasowej organizacji ruchu na ul. Partyzantów. Dojazd do posesji wszystkich ulic skrzyżowanych z ulicą  Partyzantów, odbywał się będzie od strony ulicy Floriana.

————————————————————————————————————————————————–

W związku ze zmianą organizacji ruchu wprowadzoną w dniu 3.03.2021 roku informuję, że dojazd do posesji przy ul. Partyzantów i ulic sąsiednich, z wyjątkiem ul. Legendy i Rubinowej, odbywał się będzie od strony ul. Floriana.

Za utrudnienia związane z przebudową uprzejmie przepraszam.

O zmianach organizacji ruchu będziemy informować Państwa na bieżąco.

Z poważaniem
Burmistrz
Paweł Kanclerz

Załączniki