Dofinansowanie demontażu, odbioru, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest

Zachęcamy mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki do skorzystania z dofinansowania usługi demontażu, odbioru (w przypadku wyrobów wcześniej zdeponowanych), transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest. Ich demontaż, transport i utylizacja są w 100% refundowane osobom fizycznym oraz jednostkom użyteczności publicznej. Gmina nie pokrywa kosztów położenia nowego dachu.

W związku z powyższym prosimy mieszkańców zainteresowanych usunięciem pokryć dachowych wykonanych z wyrobów zawierających azbest lub odbiorem już zdjętych do składania wniosków w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim (osobiście, drogą pocztową lub elektroniczną – dla osób posiadających podpis elektroniczny).

Formularz wniosku można otrzymać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki; lub pobrać ze strony www.ozarow-mazowiecki.esog.pl, zakładka – azbest.

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu do wyczerpania środków na bieżący rok. Wszelkie informacje na ten temat można uzyskać pod nr tel. (22) 731 32 64.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Załączniki