W 2021 roku, już po raz piąty, organizowane będą zajęcia szkoły rodzenia w ramach realizacji „Programu polityki zdrowotnej Gminy Ożarów Mazowiecki przygotowującego przyszłych rodziców na przyjęcie dziecka”.

Program obejmował będzie zajęcia edukacyjne dla przyszłych mam i ojców. Jeden cykl to 5 grupowych spotkań, każde trwające ok. 3 godz. – 1 raz w tygodniu. Każdorazowo udział może wziąć maksymalnie 20 osób/10 par.

Do programu zakwalifikowane zostaną kobiety – mieszkanki Gminy Ożarów Mazowiecki – w ciąży fizjologicznej po 25 tygodniu, posiadające zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach szkoły rodzenia oraz ojcowie dzieci – mieszkańcy Gminy Ożarów Mazowiecki.

Pierwszeństwo będą miały osoby spodziewające się pierwszego dziecka.

Uczestnictwo w programie jest dofinansowane przez Gminę Ożarów Mazowiecki w wysokości 85% kosztów uczestnictwa w zajęciach.

Warunkiem uczestnictwa jest zamieszkanie na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki (osoby niezameldowane muszą przedstawić zaświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego na rzecz Gminy Ożarów Mazowiecki) oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach szkoły rodzenia i ćwiczeniach w ramach zajęć.

Z powodu aktualnej sytuacji epidemicznej zajęcia mogą odbywać się zdalnie. W przypadku zajęć stacjonarnych miejscem ich prowadzenia będzie Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku” w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 292.

Zapisy na zajęcia prowadzi Pani Renata Makowska: tel. 669 757 190, e-mail: renata.makowska@vp.pl
Dodatkowych informacji udziela: Anna Fedoryk, Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, tel. 22 731 32 57, a.fedoryk@ozarow-mazowiecki.pl 

Do pobrania: Zarządzenie Nr B.0050.34.2021

Załączniki