Projekt Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 to dokument określający strategię wykorzystania funduszy europejskich. Z przedstawicielami gmin z regionu warszawskiego stołecznego rozmawiali on-line, 2 lutego br. marszałek Adam Struzik i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Umowa Partnerstwa na lata 2021-2027 określa m.in. szczegóły programów operacyjnych, podział funduszy na krajowe i regionalne, a także wysokość środków przydzielonych poszczególnym województwom w ramach programów regionalnych. Planowana jest kontynuacja realizacji dotychczasowych programów krajowych oraz 16 programów regionalnych. Ponadto, realizowany będzie nowy program finansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Łączna alokacja dla Polski na lata 2021-2027 to 75 mld 972 mln euro, z czego 40 proc., czyli 28 mld 420 mln euro przeznaczone jest na programy wdrażane z poziomu samorządów województw.

Z uwagi na niekorzystne dla metropolii warszawskiej rozwiązania, zawarte w projekcie Umowy, Samorząd Województwa Mazowieckiego, m.st. Warszawy oraz jednostki samorządu terytorialnego regionu warszawskiego stołecznego podejmują wspólne działania mające na celu przedstawienie uwag do proponowanego projektu dokumentu. Prowadzone są do 22 lutego br. konsultacje polegające na zgłaszaniu uwag.

do pobrania

Załączniki