Od rana występują niekorzystne warunki atmosferyczne – ciągłe opady śniegu. Obecnie akcja odśnieżania jest w toku i będzie  prowadzona  tak długo, jak to będzie konieczne.

Przypominamy jednocześnie właścicielom posesji, przedsiębiorstw, sklepów oraz obiektów użyteczności publicznej o obowiązkach odśnieżania i usuwania zagrożeń dotyczących leżącego śniegu na dachach budynków.

Prosimy  wszystkich użytkowników dróg o przestrzeganie zasady nie parkowania  pojazdów na ulicach  w czasie  odśnieżania, a szczególnie w czasie i po wystąpieniu intensywnych odpadów śniegu.

Zwracam się z apelem do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności adekwatnie do panujących warunków pogodowych.

Informacje, uwagi i interwencje dotyczące przejezdności dróg gminnych proszę kierować pod następujące numery telefonów :

22 731 32 35, 22 731 32 36, 661 661 680.

Załączniki