W związku z występowaniem trudności podczas pracy służb porządkowych, komunalnych i ratowniczych w dotarciu pod wskazany adres, w szczególności w godzinach wieczorowo-nocnych APELUJEMY do wszystkich właścicieli, administratorów, użytkowników nieruchomości o umieszczanie w odpowiednim miejscu i należyte utrzymanie tabliczki z numerem porządkowym.

Obowiązkiem właściciela nieruchomości, jest jej właściwe oznakowanie numerem porządkowym.

Strażnicy miejscy w ramach zadań własnych, będą prowadzili kontrole nieruchomości, a w przypadku stwierdzenia uchybień podejmą czynności adekwatne do zaistniałej sytuacji.

Należy pamiętać, że w przypadku potrzeby nagłej pomocy, liczy się każda minuta.

Załączniki