Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2021/2022

Niebawem rozpocznie się rekrutacja do publicznych przedszkoli, żłobka miejskiego, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022.

Rekrutacja będzie trwać:

  • od 22 lutego do 26 lutego 2021 r. składanie przez rodziców deklaracji
    o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego;
  • od 1 marca do 31 marca 2021 r. do publicznych przedszkoli, żłobka miejskiego, oddziałów przedszkolnych tzw. „zerówek” oraz do klas pierwszych szkoły podstawowej.

Aby wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom i zachować środki ostrożności w związku z trwającą pandemią, umożliwiamy rodzicom dwie formy przekazania wniosku rekrutacyjnego:

1. Złożenie wniosku do przedszkola lub szkoły poprzez System Elektronicznej Rekrutacji http://rekrutacja.ozarow-mazowiecki.pl i podpisanie przez rodziców profilem zaufanym. Cały proces rekrutacji został pomyślany tak, aby maksymalnie uprościć i przyspieszyć złożenie przez Państwa wniosku.

Zachęcamy do założenia profilu zaufanego. Można to zrobić sprawnie na stronie www.pz.gov.pl. Założony profil potwierdzamy w Urzędzie Miejskim
w Ożarowie Mazowieckim lub poprzez usługi bankowości elektronicznej w wielu bankach w Polsce.

2. Dostarczenie wniosku rekrutacyjnego do żłobka, przedszkola lub szkoły wraz z załącznikami w wersji papierowej do placówki pierwszego wyboru (w godzinach pracy placówki), gdzie w wyodrębnionych miejscach, zachowując zaostrzone reguły sanitarne, będą wyznaczone skrzynki podawcze do składania dokumentacji związanej z postępowaniem rekrutacyjnym. Prosimy o składanie wniosków w zamkniętej kopercie.

Rekrutacja do Żłobka Miejskiego możliwa jest tylko w tradycyjnej wersji papierowej wskazanej w punkcie 2. W przypadku braku możliwości dostarczenia wniosku rekrutacyjnego przy wykorzystaniu powyższych rozwiązań, prosimy o  pilny kontakt telefoniczny z placówką pierwszego wyboru.

Wyżej zaproponowane rozwiązania mają na celu ograniczenie niebezpieczeństwa rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, zarazem pozwolą one na sprawne przeprowadzenie zaplanowanego postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, żłobka i szkół podstawowych na terenie naszej Gminy.

Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022

1. Na pierwszym etapie rekrutacji brane są pod uwagę kryteria ustawowe:

  • wielodzietność rodziny;
  • niepełnosprawność dziecka, rodzeństwa lub rodzica;
  • samotne wychowywanie dziecka w rodzinie;
  • objęcie pieczą zastępczą.

Spełnianie poszczególnych kryteriów musi być potwierdzone stosownymi dokumentami lub oświadczeniami.

1. Jeżeli po pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego pozostaną wolne miejsca w przedszkolu przeprowadzany jest drugi etap rekrutacji, w którym pod uwagę brane są samorządowe kryteria rekrutacji. Kryteria oraz liczba punktów zostały umieszczone w zakładce „Kryteria” w Systemie Elektronicznych Rekrutacji.

Poszczególne etapy rekrutacji przedstawia również załączona infografika i plakat.

Wszelkie informacje w sprawie rekrutacji można uzyskać na stronie internetowej http://rekrutacja.ozarow-mazowiecki.pl/, gdzie udostępniliśmy „Niezbędnik rodzica” wypełniony najważniejszymi informacjami i wyjaśnieniami dla rodziców.

Więcej informacji odnośnie rekrutacji uzyskają Państwo także bezpośrednio w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz w Biurze Oświaty Gminy Ożarów Mazowiecki tel. (22) 721 28 23.

 

Michał Turkas

Dyrektor Biura Oświaty
Gminy Ożarów Mazowiecki

 

Do pobrania:

Niezbędnik rodzica – przedszkole

Niezbędnik rodzica – szkoła