W związku z dużym obciążeniem linii telefonicznych w związku ze zgłoszeniami na szczepienia przeciwko COVID-19 Gminny Samodzielny Zakład Lecznictwa Otwartego w Ożarowie Mazowieckim zapotrzebowania na stale przyjmowane leki, przyjmuje:
w postaci pisemnej, bezpośrednio w Rejestracji Przychodni na ulicy M. Konopnickiej 9 lub w Rejestracji Filii w Józefowie ul. Lipowa 28A.

W zapotrzebowaniu konieczne jest podanie:

  1. Danych Pacjenta (imię, nazwisko i PESEL)
  2. Wykazu kończących się leków
  3. Aktualnego numeru telefonu komórkowego do Pacjenta, na który przesłane zostaną kody recept przy użyciu SMS. Podobnie mogą być przesyłane Pacjentom e-skierowania do innych świadczeń medycznych.

Przy składaniu zapotrzebowania na stale przyjmowane leki istnieje możliwość wypisania, na Państwa wniosek, e-recepty nawet na cały rok (np. na 12 opakowań leku). Taką receptę można realizować w aptece i odbierać leki w miarę zużywania kolejnych opakowań medykamentów, nie ma konieczność jednorazowego wykupienia wszystkich opakowań leku przyjmowanego stale. Kod recepty będzie ważny przez cały czas na jaki zostanie wystawiona recepta (np. na rok). Żeby nie tworzyć niepotrzebnie zapasów leków oraz nie obciążać budżetu domowego, taką receptę można realizować np. co miesiąc, przy czym jednorazowo nie można odebrać w aptece leków zaordynowanych na więcej niż na 180 dni.

– emailem – wysyłając wiadomość na adres mailowy: recepty@gspzlo-ozarow.pl
Inne sprawy niż wnioski o wypisanie leków zgłaszane na ten adres mailowy nie będą rozpatrywane.

– telefonicznie poprzez kontakt z:

  1. Rejestracją Przychodni w Ożarowie Maz. ul. M. Konopnickiej 9 tel. 22 344 86 00
  2. Rejestracja w Filii w Józefowie ul. Lipowa 28A tel. 22 344 86 50.

Telefoniczne zapotrzebowania na leki można składać od poniedziałku do piątku po godzinie 11.00.

Szczegółowe informacje: https://www.gspzlo-ozarow.pl

Załączniki