Terminy posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

STYCZEŃ
25.01 – zespół profilaktyczny

LUTY
01.02 – zespół kontrolny
08.02 – zespół motywacyjny 
15.02 – posiedzenie GKRPA
22.02 – zespół profilaktyczny

MARZEC
01.03 – zespół kontrolny
08.03 – zespół motywacyjny 
15.03 – zespół profilaktyczny
22.03 – posiedzenie GKRPA
29.03 – zespół profilaktyczny