Co to jest smog? Jest to pył zawieszony, mieszanina cząstek stałych i kropelek cieczy utrzymujących się w powietrzu. Cząsteczki te zawierają różne składniki jak np.: siarkę, związki organiczne, metale ciężkie, dioksyny oraz alergeny. Pył PM10 zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 10 µm, natomiast pył drobny PM2,5 cząstki o średnicy mniejszej niż 2,5 µm2-5 – najbardziej niebezpieczny, dociera on do pęcherzyków płucnych i układu krążenia.

Większe ziarna pyłu mogą powodować stany zapalne spojówek oraz błony śluzowej nosa i gardła. Osoby cierpiące na choroby serca i płuc, osoby starsze i dzieci uważa się za bardziej podatne na szkodliwe działanie smogu. Nawet krótkoterminowe narażenie na wysokie stężenie może nasilać objawy choroby płuc, różnych chorób o podłożu alergicznym (astma, egzema, katar sienny, zapalenie spojówek) i chorób serca, a także zwiększać podatność na infekcje dróg oddechowych.

Na obszarze Mazowsza obowiązują zapisy Uchwały nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, zakazuje się spalania w szczególności:

  • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla;
  • węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm;
  • paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%
  • odpadów

Mając na względzie wskaźniki zanieczyszczenia powietrza z ostatnich dni, które były wysokie oraz zagrożenie jakie niesie ze sobą smog prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych oraz podstawowych zasad związanych z wykorzystaniem paliw grzewczych i stosowanie w miarę możliwości ich najlepszej jakości, co bezpośrednio wpływa na stan powietrza, którym oddychamy.

W przypadku wątpliwość, co do spalanych paliw w Państwa sąsiedztwie zgłoszenia należy kierować do Straży Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim, która prowadzi systematyczne kontrole w tym zakresie.

Telefony zgłoszeniowe; 22 721 26 51 lub 609 918 970.

Pamiętajmy, że to co trafia do naszego pieca istotnie wpływa na nasze zdrowie oraz środowisko.

Robert Głazowski
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Załączniki