Już w poniedziałek najmłodsi uczniowie z klas I – III, zgodnie z decyzją rządu, wracają do nauki stacjonarnej w szkołach podstawowych.

Wraz z dyrektorami szkół, staraliśmy się podjąć w poszczególnych placówkach takie działania i zmiany organizacyjne, aby powrót do nauki był jak najbardziej bezpieczny dla dzieci, nauczycieli oraz pracowników szkoły. Nauczyciele, którzy zgłosili taką wolę, zostali poddani testom na obecność koronawirusa.  Nadal zostają utrzymane procedury wprowadzone we wrześniu dotyczące higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii oraz postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły czy uczniów.

Jednak najbardziej przemyślane procedury, zasady reżimu sanitarnego nie zastąpią odpowiedzialnych zachowań i bezwzględnego przestrzegania wprowadzonych zasad.

Najważniejsze jest zachowanie dystansu jeśli to tylko możliwe, zakrywanie ust i nosa, częste mycie rąk,  unikanie dotykania oczu, nosa i ust oraz regularne czyszczenie pomieszczeń.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa, dziecka i wszystkich w szkole prosimy o posyłanie do szkoły wyłącznie zdrowych dzieci.

Nauka w klasach IV – VIII nadal będzie odbywała się zdalnie.

 

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego