Od stycznia rozpoczynamy współpracę w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu naszej gminy z firmą Przedsiębiorstwo Usługowe Hetman Sp. z o.o.

Obecnie trwa akcja dystrybucji pojemników na poszczególne frakcje odpadów na terenach osiedli mieszkaniowych w zabudowie wielorodzinnej. Odbywają się też pierwsze odbiory odpadów od mieszkańców na terenie gminy. W związku z powyższym, zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazywanie informacji o wszystkich brakach i uwagach do wykonywanej usługi związanych z odbiorem odpadów lub jego brakiem, niedostarczeniem worków zamiennych czy niepodstawieniem pojemników. Wszystkie reklamacje zostaną przekazane nowemu operatorowi, który dołoży wszelkich starań, aby zaistniałe sytuacje nie powtórzyły się.

Uwagi prosimy zgłaszać pod numerem telefonu 22 731 32 63, 22 731 32 64 w godzinach od:

Poniedziałek 08.00–16.00
Wtorek 08.00–16.00
Środa 10.00–18.00
Czwartek 08.00–16.00
Piątek 08.00–16.00

lub emailem: odpady@ozarow-mazowiecki.pl

 

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

Załączniki