Gmina Ożarów Mazowiecki w 2020 roku znalazła się, po raz kolejny, wśród gmin wyróżniających się najwyższym stopniem zrównoważonego rozwoju w Polsce. Fakt ten potwierdza 4 miejsce w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju JST oraz 2 miejsce w Rankingu Samorządów Najdynamiczniej Rozwijających Przedsiębiorczość w latach 2003 – 2019 w kategorii gmin miejsko – wiejskich.

W ramach projektu badawczego pt. „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego” realizowanego od wielu lat, w ramach Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, na koniec listopada zaprezentowane zostały rankingi JST za 2020 rok.

Ranking Zrównoważonego Rozwoju JST, przygotowywany przez zespół ekspertów pod kierownictwem prof. nzw. dr hab. Eugeniusza Sobczaka w oparciu o 15 zmiennych-wskaźników, obejmujących trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny oraz ochrony środowiska. Ranking opracowany jest na podstawie danych GUS (Bank Danych Lokalnych) i obejmuje swym zakresem wszystkie jednostki samorządowe w Polsce, w podziale na gminy miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie oraz miasta na prawach powiatu.

 

2 miejsce w Rankingu Samorządów Najdynamiczniej Rozwijających Przedsiębiorczość w latach 2003 – 2019 w kategorii gmin miejsko – wiejskich