W związku ze zgłoszeniem przez Wykonawcę remontu drogi wojewódzkiej nr 700 ul. Warszawskiej, zagrożenia dla ruchu drogowego po przeprowadzeniu części prac remontowych, nastąpi awaryjne zamknięcie drogi na odcinku od km. 1+070 do km 1+546 (od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Święcicką).