Głównym tematem spotkania było wprowadzenie od 6 listopada 2020 r. nowych regulacji ogólnopolskich mających na celu przeciwdziałanie zakażeniom wirusem SARS-CoV-2:

  1. Dokonano analizy obecnej sytuacji epidemicznej na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki i dynamiki wzrostu zakażeń w ostatnim czasie.
  2. Przeanalizowano informację z pracy placówek oświatowych dotyczącą dostosowaniu sposobu prowadzenia zajęć do zmienionych wytycznych, które wchodzą w życie od 9 listopada br. oraz lokalnej sytuacji epidemicznej.
  3. Targowisko Miejskie w Ożarowie Mazowieckim, przy ul. Strażackiej pozostanie otwarte z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.
  4. Funkcjonowanie Domu Kultury „Uśmiech” od 7 listopada br. zostanie ograniczone poprzez m.in. zawieszenie zajęć stacjonarnych, wyłączenie bezpośredniej obsługi mieszkańców przy jednoczesnym wprowadzeniu pracy zdalnej oraz dyżurów pracowniczych w poszczególnych lokalizacjach. Szczegóły funkcjonowania Domu Kultury „Uśmiech” określi i poda do publicznej wiadomości dyrektor placówki.
  5. Od 7 listopada zmianie ulegną również zasady funkcjonowania Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim, szczegóły określi i poda do publicznej wiadomości dyrektor placówki.
  6. Sztab pozostaje w stałym kontakcie ze służbami sanitarnymi.

Paweł Kanclerz

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego