Szanowni Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele

Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1960) od 9 listopada 2020 r. w klasach I-III szkół podstawowych wprowadzone zostaje nauczanie zdalne z wykorzystaniem metod i technik nauki na odległość.

Dzieci z orzeczeniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych mogą realizować zajęcia stacjonarnie w szkole, jeśli nie jest możliwa realizacja zajęć zdalnie.

Zostanie zapewniona opieka świetlicowa dla dzieci, których rodzice należą do służb zaangażowanych w przeciwdziałanie epidemii COVID-19 – lekarze, służby medyczne i mundurowe.

W szkołach mogą odbywać się konsultacje dla klas VIII po uzgodnieniu tego z dyrektorem szkoły.

Dyrektorzy szkół poinformują Państwa o szczegółach organizacyjnych za pośrednictwem elektronicznych dzienników lekcyjnych.  

Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach (zerówki) i instytucje opieki nad dziećmi do 3 lat działają bez zmian.

Dołożymy wszelkich starań, aby nauka na odległość była jak najbardziej efektywna. Apeluję do wszystkich Państwa o  wzajemne wsparcie w tej trudnej sytuacji.

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego