Informujemy, że u jednego z nauczycieli pracujących w Szkole Podstawowej w Duchnicach i Przedszkolu Publicznym Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi  w przy ul. Mickiewicza 51 potwierdzono zakażenie wirusem SARS CoV-2.

O zaistniałej sytuacji niezwłocznie została poinformowała Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Zgodnie z decyzją sanepidu kwarantanną w okresie od 23.10 – 29.10.2020 r. objętych zostaje:

  • 35 uczniów i 2 pracowników Szkoły Podstawowej w Duchnicach,
  • 14 przedszkolaków i 2 pracowników Przedszkola Publicznego Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Mickiewicza 51.

Kwarantannie poddani są uczniowie i pracownicy wraz z domownikami.

W obydwu placówkach zostanie przeprowadzona dezynfekcja.

O przebiegu sytuacji będziemy Państwa informować na bieżąco.

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego