Głównym tematem spotkania było wprowadzenie od 24 października 2020 r.  „czerwonej strefy” na terenie całego kraju oraz zawieszenie zajęć stacjonarnych dla klas IV-VIII w szkołach podstawowych .
 
1. Dokonano analizy obecnej sytuacji epidemicznej na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki i dynamiki wzrostu zakażeń w ostatnim czasie.
2. Przeanalizowano informację z pracy placówek oświatowych dotyczącą dostosowaniu sposobu prowadzenia zajęć do zmienionych wytycznych, które wchodzą w życie od 24 października br. oraz lokalnej sytuacji epidemicznej.
3. W przypadku stwierdzenia zakażenia w placówce oświatowej będzie dokonywana dezynfekcja.
4. Po raz kolejny zakupiono do szkół płyny dezynfekujące oraz środki ochrony osobistej( maseczki, rękawice, przyłbice).
5. Sztab pozostaje w stałym kontakcie ze służbami sanitarnymi.
 
Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego