Informujemy, że kolejnej z osób zatrudnionych jako nauczyciel (klasa III) w Szkole Podstawowej w Płochocinie potwierdzono zakażenie wirusem SARS CoV-2.

O zaistniałej sytuacji placówka niezwłocznie poinformowała Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Zgodnie z decyzją sanepidu 16 uczniów i 2 nauczycieli zostaje objętych kwarantanną od 20.10 do 25.10.2020 r.

Do 23.10.2020 r. Szkoła Podstawowa w Płochocinie prowadzi lekcje w trybie zdalnym dla wszystkich uczniów.

O przebiegu sytuacji będziemy Państwa informować na bieżąco.

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego