Głównym tematem spotkania było wprowadzenie od 10 października 2020 r. „żółtej strefy” na terenie całego kraju.

  1. Dokonano analizy obecnej sytuacji epidemicznej na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki i dynamiki wzrostu zakażeń w ostatnim czasie.
  2. Dezynfekcja wybranych miejsc w przestrzeni publicznej gminy Ożarów Mazowiecki.
  3. Przeanalizowano informację o pracy placówek oświatowych i obowiązujących procedurach bezpieczeństwa.
  4. Przygotowanie Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych do zmiany systemy pracy i obsługi mieszkańców, w przypadku zaistnienia takiej konieczności.
  5. Sztab pozostaje w stałym kontakcie ze służbami sanitarnymi.

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego