Informujemy, że u jednej z nauczycielek zatrudnionych w Przedszkolu w Broniszach potwierdzono zakażenie wirusem SARS CoV-2.

O zaistniałej sytuacji placówka niezwłocznie poinformowała Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną Powiatu Warszawskiego Zachodniego, która prowadzi dochodzenie epidemiologiczne.

Wszystkie dzieci (38 osób) oraz pracownicy, którzy mieli kontakt z osobą zakażoną zostali skierowani na kwarantannę.

Zgodnie z wytycznymi sanepidu, w terminie od 23.09.2020 r. do 28.09.2020 r.  placówka pozostanie zamknięta.

Jesteśmy w stałym kontakcie ze służbami sanitarnymi. O przebiegu sytuacji będziemy Państwa informować na bieżąco poprzez naszą stronę internetową placówki i gminy oraz profil w mediach społecznościowych Urzędu Miejskiego. Dziękujemy pracownikowi za odpowiedzialną postawę społeczną. Wszystkich rodziców i opiekunów prawnych prosimy o obserwację stanu zdrowia dzieci, które uczęszczają do Przedszkola w Broniszach.

 

Magdalena Węsek 
Dyrektor Przedszkola

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego