Głównym tematem spotkania była organizacja działalności Oddziałów Przedszkolnych i Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim w związku ze stwierdzonym przypadkiem zakażenia koronawirusem:

  1. Dokonano analizy obecnej sytuacji w placówce (stan faktyczny przedstawiony przez Dyrektora). Przeanalizowano obowiązujące procedury bezpieczeństwa i ustalono organizację pracy placówki w najbliższym czasie.
  2. Podjęto decyzję o dezynfekcji obiektów (oddziały przedszkolne oraz „zerówki”).
  3. Przeprowadzono rozmowę z przedstawicielami Rady Rodziców.
  4. Przeanalizowano różne scenariusze rozwoju wydarzeń, łącznie z koniecznością zamknięcia placówki. Obecnie nie występują przesłanki do podjęcia tego typu kroków.
  5. Placówka pozostaje w stałym kontakcie ze służbami sanitarnymi oraz Urzędem Miejskim.

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego