Informujemy, że u jednej z osób zatrudnionych jako pomoc nauczyciela w Oddziałach Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim potwierdzono zakażenie wirusem SARS CoV-2.
O zaistniałej sytuacji placówka niezwłocznie poinformowała Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną Powiatu Warszawskiego Zachodniego, która prowadzi dochodzenie epidemiologiczne.
Zakażony pracownik przebywa w izolacji domowej. Osoby zatrudnione w placówce, które miały bezpośredni kontakt z osobą zakażoną pozostają również w izolacji domowej.

Zgodnie z wytycznymi sanepidu, jedna grupa łączona 3-4 latków (18 osób) zostanie objęta kwarantanną domową. Nie występują przesłanki do objęcia kwarantanną całej placówki, pozostałe oddziały przedszkolne i szkolne funkcjonują normalnie.
Jesteśmy w stałym kontakcie ze służbami sanitarnymi. Wszystkie wdrożone procedury i zasady były i są przestrzegane.

O przebiegu sytuacji będziemy Państwa informować na bieżąco poprzez naszą stronę internetową i profil w mediach społecznościowych. Dziękujemy pracownikowi za odpowiedzialną postawę społeczną. Wszystkich rodziców i opiekunów prawnych prosimy o obserwację stanu zdrowia dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych.

 

Halina Władyka
Dyrektor Szkoły

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego