17 września 2020 r. odszedł

Tadeusz Lubański

Sołtys wsi Ołtarzew

Mieszkaniec Ołtarzewa, urodzony 12 października 1951 roku, również w Ołtarzewie. Od blisko 15 lat pełnił trudną funkcję sołtysa. Zawsze oddany mieszkańcom Ołtarzewa, służył pomocą i był gotowy do działania, przekonany o sile społeczności lokalnej, wierzył, że ludzkie zaangażowanie może zmienić wiele.

– Własnymi siłami, tzw. czynem społecznym, wiele można zrobić. Trzeba tylko zakasać rękawy, chwycić za łopaty i na pewno się uda – mówił o akcjach upiększania wsi.

Zawsze przywiązywał uwagę nie tylko do wspólnych działań mieszkańców sołectwa, ale też spotkań i wzajemnej serdeczności. Za trud i wywiązywanie się z przyjętej funkcji zyskał uznanie mieszkańców.

Przyczynił się do realizacji projektu “Wyposażenie placu zabaw w Ołtarzewie”, który w wojewódzkim konkursie “Najlepsza inicjatywa zrealizowana w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” i zajął w nim II miejsce, a sołectwo otrzymało nagrodę pieniężną. Był inicjatorem zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP Ożarów Mazowiecki oraz wyposażenia dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w ramach funduszu sołeckiego wsi Ołtarzew. Zaangażowany był w realizację najważniejszych inwestycji gminnych na terenie sołectwa.

Odszedł dobry człowiek, który pozostawił po sobie piękny dorobek jako mieszkaniec naszej gminy.

Dziś łączymy się w smutku i żałobie z rodziną i bliskimi.

Andrzej Cichal                                                    Paweł Kanclerz  
Przewodniczący Rady Miejskiej                      Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego