“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. “Budowa obiektu rekreacyjno-turystycznego w Ożarowie Mazowieckim”
mająca na celu zwiększenie dostępności ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej
w obszarze Lokalnej Grupy Działania “Między Wisłą a Kampinosem” poprzez udostępnienie
obiektu rekreacyjno-turystycznego w Ożarowie Mazowieckim współfinansowana jest ze
środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach
inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

12 sierpnia br. burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Paweł Kanclerz oraz skarbnik Gminy Małgorzata Piotrowska podpisali umowę o dofinansowanie projektu pn. ,,Budowa obiektu rekreacyjno-turystycznego w Ożarowie Mazowieckim”, dzięki któremu w przyszłym roku planowana jest rozbudowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Ołtarzewie.

W 2019 r. rozpoczął się pierwszy etap zagospodarowania terenu, który pozyskano od Wyższego Seminarium Duchownego na cele m.in. prowadzenia zajęć sportowych dla uczniów SP nr 2 im. Obrońców Warszawy. Wybudowano wówczas boiska do piłki nożnej, siatkowej, koszykówki, piłki ręcznej wraz z niezbędnym wyposażeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa teren został ogrodzony, wyposażony w oświetlenie dla boisk oraz oświetlenie terenowe. W ramach realizacji wykonano również chodnik do swobodnego przemieszczania się po terenie a dla polepszenia komfortu użytkowników kompleksu oraz w trosce o ochronę środowiska obiekt został wyposażony w elementy małej architektury tj. ławki oraz kosze na śmieci. Na realizację tego etapu gmina otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 90 tys. zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019”.

Na etap II, czyli budowę kortów tenisowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz siłownię zewnętrzną pozyskano dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przy wsparciu Lokalnej Grupy Działania ,,Między Wisłą a Kampinosem”. Zakres operacji to m.in. wykonanie nawierzchni z kruszyw oraz nawierzchni kortów tenisowych wraz z malowaniem linii ciągłych, chodników z płyt betonowych, ogrodzenie boiska wraz z bramą oraz furtkami, piłkochwyt, elementy małej architektury (ławki i kosze na śmieci), stoły do gry w szachy. Na realizację projektu pozyskano dodatkowe przeszło 100 tyś. zł.

 

Agnieszka Kijewska
Referat Funduszy Zewnętrznych

Załączniki