We wrześniu burmistrz Paweł Kanclerz będzie przyjmował mieszkańców w sprawach skarg i wniosków w środę 16 września br. Zapisy są prowadzone telefonicznie w sekretariacie Urzędu pod nr tel. 22 731 32 01.