W Gminie Ożarów Mazowiecki od 1 września 2020 r. dzieci rozpoczną wychowanie przedszkolne w publicznych przedszkolach w sposób tradycyjny, przestrzegając wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

Przedszkola gminne są przygotowane na przyjęcie wychowanków. Jako Gmina dołożyliśmy wszelkich starań, aby zapewnić dzieciom i pracownikom placówek maksymalne bezpieczeństwo. Obiekty zostały zdezynfekowane i wyposażone w środki bezpieczeństwa i ochrony osobistej czyli płyny dezynfekujące i ich dystrybutory, maseczki i rękawiczki.

W nadchodzącym czasie najważniejszą zasadą, o jakiej muszą pamiętać rodzice, jest posyłanie do przedszkola wyłącznie dzieci zdrowych (bez jakichkolwiek objawów chorobowych). Opiekunowie odprowadzający dzieci będą mogli wchodzić do przestrzeni wspólnej przedszkola tylko do wyznaczonego miejsca i obowiązani będą do stosowania środków ochronnych: osłony ust i nosa, rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcji rąk.

Podjęte działania i wdrożone w przedszkolach regulaminy służą ważnemu celowi – zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkich osób na terenie placówek. Prosimy rodziców o wsparcie i wdrożenie zasad bezpieczeństwa, które przedstawiamy w skrócie na załączonych grafikach.

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego