Głównym tematem spotkania była organizacja działalności szkół podstawowych w nowym reżimie sanitarnym od 1 września 2020 roku.

1. W Szkole Podstawowej Nr 1 odbyło się spotkanie z dyrektorami gminnych szkół podstawowych.
2. Omówiono i przeanalizowano procedury nowego reżimu sanitarnego, stan zapasów środków ochrony osobistej, organizację dowozów, zajęć w świetlicy i na basenie.
3. Omówiono system przekazania rodzicom informacji o rozpoczęciu roku oraz nowych, obowiązujących zasadach bezpieczeństwa w szkołach.
4. Omówiono stan przeprowadzonych remontów placówek oświatowych.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. burmistrz Ożarowa Mazowieckiego, Skarbnik Gminy, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych, przedstawiciele Biura Oświaty oraz dyrektorzy szkół podstawowych.

Spotkanie dotyczące rozpoczęcia nowego roku szkolnego w przedszkolach gminnych planowane jest na czwartek, 20 sierpnia.

 

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego