Powstanie Warszawskie – największa akcja zbrojna  w okupowanej przez Niemców Europie. Miało potrwać kilka dni, trwało ponad dwa miesiące.

Jednym z najważniejszych wydarzeń w historii Ożarowa Mazowieckiego jest podpisanie 2 października 1944 roku Układu o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie, kończącego powstanie. Układ ten został podpisany w XIX- wiecznym dworku należącym wówczas do rodziny Reicherów.

W sobotę, 1 sierpnia o godzinie 17.00 – godzinie „W”, która w 1944 roku była formalnym początkiem Powstania Warszawskiego, przedstawiciele władz samorządowych gminy oraz powiatu wraz z kombatantami oraz mieszkańcami oddali hołd uczestnikom tamtych wydarzeń. Złożono kwiaty i zapalono znicze w miejscach pamięci związanych z powstaniem na terenie gminy.

Była to chwila zadumy i refleksji dla wszystkich obecnych, jak również możliwość spotkania i rozmowy z kombatantami, którzy byli blisko wydarzeń z tamtych dni

Foto: P.Krupa