Podczas dzisiejszego spotkania Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego zapoznał się z informacjami przedstawionymi przez p. Jacka Andrzejczaka (dyrektora GOSIR) dotyczącymi zagrożenia koronawirusem na Pływalni Miejskiej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim.
Przeanalizowano i omówiono obowiązujące procedury bezpieczeństwa i wskazania służb sanitarnych w obecnej sytuacji i po ponownym otwarciu placówki.
Według stanu na 3.08. br. potwierdzono zakażenie u jednego z pracowników z obsługi ratowniczej. Omówiono zasady współpracy ze służbami sanitarnymi i system komunikacji z mieszkańcami gminy w tej sprawie.
Zlecono do podania do publicznej wiadomości informację sanepidu o zgłaszaniu się osób, które w dniach 26 i 27 lipca, między godziną 14:00 a 22:00 korzystały z pływalni.

 

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

Elżbieta Jastrzębska – Jóźwiak
Zastępca Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego