W sierpniu burmistrz Paweł Kanclerz będzie przyjmował mieszkańców w sprawach skarg i wniosków w środę 19 sierpnia br. Zapisy są prowadzone telefonicznie w sekretariacie Urzędu pod nr tel. 22 731 32 01.