Rządowy spot mówiący o rzekomych źródłach sukcesu polskich samorządów przemilcza fakty, tandetnie operuje półprawdą i przemilczeniem. ZMP odpowiada na te manipulacje i dopowiada pominięte fakty.

W rządowym spocie „Kulisy sukcesu samorządów” zawarto prawdziwe liczby, ale w oderwaniu od kontekstu, przemilczając istotne dane, które dopiero razem tworzą prawdziwy obraz sytuacji samorządu. Dlatego w naszym spocie uzupełniamy to, czego w rządowej „prawdzie” zabrakło… 

Przypominamy m.in., że cała prawda, to nie tylko dochody, ale i wydatki! I tak, jak faktycznie w ostatnich latach dochody samorządów z podatków PIT i CIT dzięki dobrej koniunkturze gospodarczej wzrosty o 22 mld zł, tak jednocześnie trzeba pamiętać, że m.in. z powodu niekorzystnej polityki rządu bieżące koszty funkcjonowania samorządów wzrosły w tym samym czasie aż o 41,5 mld zł! 

Dopiero w tym kontekście ujawniają się wspomniane w spocie, faktyczne „kulisy sukcesu polskiego samorządu”.

W załączeniu Sprawozdanie MI z realizacji zadań, na które zostało udzielone dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 roku.

 

 

Sprawozdanie_z_realizacji_FDS_w_2019_r__1_

 

 

żródło: http://www.miasta.pl/aktualnosci/cala-prawda-o-samorzadach-kontr-spot-zmp?fbclid=IwAR1HC3rKSP7SNnhK_oLXvKBl-CguhFxq413L-NH_oSga0zDaUF714NDRZq8