7 lipca 2020 r. przedstawiciele Gminy Ożarów Mazowiecki: Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak – Zastępca Burmistrza i Małgorzata Piotrowska – Skarbnik Gminy podpisali umowę na dofinansowanie dwóch zadań ze środków Funduszu Solidarnościowego:

  1. w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” na kwotę 28.800 zł
  2. w ramach Programu „Usługi Opiekuńcze dla Osób Niepełnosprawnych” na kwotę 27.675 zł 

 

Program „Opieka wytchnieniowa” kierowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki na tym osobami.

Program Usługi Opiekuńcze dla Osób Niepełnosprawnych” ma na celu zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku do 75 lat, a także dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami.

Realizatorem obu ww. Programów będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim.

Jednocześnie informujemy, że w przyszłym tygodniu zostaną podpisane kolejne umowy na realizację projektów w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” (MIAS 2020) oraz „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” (MIWOP MAZOWSZE 2020). W ramach MIAS 2020 środki z budżetu województwa mazowieckiego trafią do sołectw: Pilaszków, Piotrkówek Duży, Płochocin, Wieruchów, Koprki. O szczegółach poinformujemy wkrótce.

Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak
Zastępca Burmistrza