W lipcu burmistrz Paweł Kanclerz będzie przyjmował mieszkańców w sprawach skarg i wniosków w środę 15 lipca br.
Zapisy są prowadzone telefonicznie w sekretariacie Urzędu pod nr tel. 22 731 32 01.