1)      zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w II turze może być dokonane do 30 czerwca br. – osoby będące na kwarantannie do dnia 7 lipca – osoby poddane kwarantannie po 7 lica do dnia 10 lipca,

2)      złożenie wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do dnia 3 lipca,

3)      złożenie wniosku o dopisanie do spisu wyborców do dnia 7 lipca

4)      wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania do dnia 10 lipca.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego