ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA WYDAWANE SĄ W REFERACIE SPRAW OBYWATELSKICH W BUDYNKU PRZY. POZNAŃSKIEJ 165 – III piętro /DOM KULTURY ‘’UŚMIECH’’/ W GODZINACH PRACY URZĘDU.