Zgodnie z kalendarzem wyborczym 12 czerwca 2020r. upływa termin na zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników wyborczych.
Prawo zgłaszania kandydatów do komisji ma:

  1. pełnomocnik komitetu wyborczego utworzonego w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020 r.
  2. oraz pełnomocnik komitetu wyborczego utworzonego w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r. (jeżeli złożył zawiadomienie do Państwowej Komisji Wyborczej o uczestnictwie w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. i zostało ono przyjęte przez PKW)

W piątek, 12 czerwca br. w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2, w godz. 8.00-16.00 pełniony będzie dyżur zapewniający przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych utworzonych w Gminie Ożarów Mazowiecki.
Dodatkowe informacje udzielane są telefonicznie – 22 731 32 00; 22 731 32 04 lub w korespondencji e mail: sekretarz@ozarow-mazowiecki.pl, umig@ozarow-mazowiecki.pl