Zgodnie z zapowiedzią z poprzedniego tygodnia, kolejne place zabaw sukcesywnie są przygotowywane do otwarcia od 10.06.2020 r.  Środki do dezynfekcji placów zabaw na bieżąco są przekazywane Zarządcom placów, którzy po zdezynfekowaniu znajdujących się na placach urządzeń, udostępnią je dla najmłodszych mieszkańców.

Jednocześnie, wobec panującego stanu epidemii, prosimy o  zachowanie odpowiedniego reżimu sanitarnego podczas korzystania z placów zabaw zarówno przez dzieci, jak też ich opiekunów znajdujących się na placu zabaw.

W przypadku dużej liczby osób przebywających na terenie placu prosimy o rozważenie wybrania innej pory lub  lokalizacji na wypoczynek i zabawę. Dodatkowo w trosce o naszych najmłodszych mieszkańców gminy przypominamy o obowiązku używania maseczki w sytuacji, kiedy nie ma możliwości zachowania 2-metrowego dystansu pomiędzy użytkownikami (przepis ten nie dotyczy dzieci poniżej 4 roku życia).

Na placach zabaw są również wywieszane tabliczki informacyjne zawierające zalecenia dotyczące korzystania z placów zabaw.

Poniżej przedstawiamy wykaz placów zabaw przewidzianych do otwarcia:

  1.Plac zabaw w Józefowie ul. Fabryczna.
  2.Plac zabaw w Płochocin Południowy ul. Długa.
  3.Plac zabaw w Konotopie ul. Rajdowa.
  4.Plac zabaw w Myszczynie ul. Zaborowska.
  5.Plac zabaw Osiedle Zientarówka ul. Poniatowskiego.
  6.Plac zabaw w Osiedle Franciszków ul. Kolejowa.
  7.Plac zabaw PGR Strzykuły ul. Sochaczewska.
  8.Plac zabaw w Pilaszkowie ul. Piękna.
  9.Plac zabaw Płochocin wieś ul. Stołeczna.
10.Plac zabaw Osiedle Szeligi ul. Kalinowa Droga.
11.Plac zabaw Święcice OSP ul. Warszawska.
12.Plac zabaw w Umiastowie ul. Umiastowska.
13.Plac zabaw Osiedle Wolica ul. Ogródkowa.
14.Plac zabaw w Wolskich, ul. Michałowska
15.Plac zabaw w Broniszach ul. Cisowa.
16.Plac zabaw  Gołaszew ul. Wspólna.
17.Plac zabaw Koprki ul. Jaśminowa.
18.Plac zabaw w Ołtarzewie Wsi ul. Poznańska.
19.Plac zabaw w Wolicy ul. Rokicka.
20.Plac Zabaw Pogroszew Kolonia ul. Nowowiejska.

Życzę dobrej zabawy, ale proszę nie zapominajmy o ostrożności.

 

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego