Nadal nie ma wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego odnośnie funkcjonowania i dezynfekcji placów zabaw czy siłowni zewnętrznych. Nie zostały wydane stosowne zalecenia co do zasad i reżimu sanitarnego, według którego miałoby nastąpić otwarcie tego rodzaju obiektów.

Zdając sobie jednak sprawę, jak ciężko dzieciom odmówić tej jedynej rozrywki blisko domu szczególnie, gdy pogoda skłania do aktywności na świeżym powietrzu podjęliśmy decyzję o sukcesywnym otwieraniu placów zabaw od poniedziałku tj. 8 czerwca 2020 r. W pierwszej kolejności otwarte będą place zabaw i siłownie:

1. w Duchnicach przy ul. Duchnickiej
2. w Ożarowie Mazowieckim, osiedle Mickiewicza przy ul. Granicznej
3. w Płochocinie Północnym przy ul. Rynkowej
4. w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Parkowej
5. w Józefowie przy ul. Fabrycznej (przy Filii DK Uśmiech)

Place zabaw będą otwarte w godzinach 9.00 – 20.30.

Plac zabaw na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Ożarów również zostanie, zgodnie z deklaracją Zarządu Spółdzielni, otwarty od 8 czerwca 2020 r.

Pozostałe place zabaw i siłownie będą sukcesywnie otwierane w kolejnych dniach. Będziemy Państwa informować na bieżąco o udostępnianiu kolejnych miejsc.

Jest to dla nas swego rodzaju wyzwaniem, aby korzystanie z placów zabaw było dla najmłodszych i ich opiekunów bezpieczne, dlatego podjęliśmy decyzję o dezynfekcji, która odbywała się będzie cyklicznie. Nie jest możliwa dezynfekcja każdego urządzenia po każdorazowym skorzystaniu z niego przez dziecko, dlatego apelujemy do rodziców o rozwagę i  stosowanie się do ogólnych zaleceń wydanych w związku z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19.

Pamiętajmy, że jako rodzice jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za siebie. Mając na uwadze inne osoby, z którymi dzieci mają kontakt, należy zachować szczególną ostrożność i bezpieczny dystans.

Apeluję o odpowiedzialne  zachowanie, które polegać będzie na zachowaniu zasad bezpieczeństwa zarówno przez dzieci, jak tez ich opiekunów znajdujących się na placu zabaw. W przypadku dużej liczby już przebywających na terenie placu, prosimy o rozważenie innej pory lub wybór innego placu zabaw na wypoczynek i zabawę. Zaleca się także dezynfekcję rąk dzieci i dorosłych przy wejściu i wyjściu z placu. Warto zabrać chusteczki antybakteryjne czy płyn do dezynfekcji rąk.

Pamiętajmy o utrzymaniu około 2-metrowego dystansu, a jeśli nie ma takiej możliwości, to o zasłanianiu nosa i ust zarówno przez dorosłych, jak i dzieci powyżej 4. roku życia. Jeżeli nie jesteśmy w stanie utrzymać dystansu, obowiązuje nas maseczka. 

W najbliższym czasie na placach zabaw zostaną wywieszone tabliczki informacyjne zawierające zalecenia dotyczące korzystania z placów zabaw.

Pamiętajmy, że nadal najważniejsze jest bezpieczeństwo nas wszystkich i zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

 

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego