Od 3 czerwca 2020 r. ponownie została otwarta Agencja Banku PKO BP w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim.
Agencja funkcjonuje z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Każdy klient musi mieć zasłonięte usta oraz nos, obowiązuje też dezynfekcja rąk. Wejście do punktu możliwe jest pojedynczo, tylko wejściem do Urzędu Miejskiego znajdującym się od strony parkingu. Oczekiwanie na skorzystanie z usług agencji możliwe jest na zewnątrz, z zachowaniem należytej odległości, tj. min. 2 metry.
Mimo, że agencja jest znowu czynna, to zachęcamy mieszkańców gminy do tego, aby w miarę możliwości korzystali z innych form regulowania należności, jeżeli nie jest wymagany kontakt osobisty. Większość opłat można uiścić za pomocą bankowości internetowej.