Główne tematy poruszane podczas spotkania to:

  1. Przygotowanie zasad bezpieczeństwa i organizacja ponownego uruchomienia Punktu Kasowego w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim, przy ul. Kolejowej 2
  2. Przygotowanie do otwarcia gminnych placów zabaw na terenie gminy.
  3. Podjęto ostateczną decyzję o otwarciu skate parku przy Pływalni Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim.
  4. Uruchomienie wsparcia psychologicznego online dla mieszkańców gminy.

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego