Place zabaw oraz inne miejsca rekreacji na świeżym powietrzu po 30 maja br. nadal pozostaną zamknięte.

Podczas konferencji prasowej 27 maja br. premier zapowiedział otwarcie tego typu obiektów, ale nadal czekamy na rozporządzenie ministra zdrowia, które zawierać będzie wytyczne, jak place zabaw i inne miejsca rekreacji w obecnej sytuacji sanitarnej będą mogły funkcjonować. Jeżeli tylko ukaże się rozporządzenie Gmina jest gotowa do podjęcia wszelkich czynności mających na celu przygotowanie udostępnienia obiektów do korzystania przez mieszkańców, zgodnie z zaleceniami.

Chciałbym przypomnieć, że gmina jest zarządcą prawie 40 placów zabaw i ponad 10 siłowni zewnętrznych. Jesteśmy odpowiedzialni przede wszystkim za bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców gminy i tym się obecnie kierujemy!

Place zabaw i obiekty rekreacyjne będące w zarządzie gminy zostaną otwarte, kiedy będziemy mogli zorganizować ich funkcjonowanie tak, aby było bezpieczne dla dzieci i ich opiekunów. To jest dla nas w tej chwili najważniejsze.

Będziemy Państwa na bieżąco informować o sytuacji.

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego