Szanowni Państwo,

W dniu 27 maja br. podczas konferencji prasowej Premier Pan Mateusz Morawiecki zapowiedział, że od 6 czerwca br. możliwe jest otwarcie dla korzystających basenów. Obecnie brak jest jeszcze stosownego rozporządzenia i wytycznych w tym zakresie, z których będą wynikały zasady funkcjonowania ww. obiektów z zachowaniem reguł bezpieczeństwa.  

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi otwarcia basenu informujemy Państwa jak sytuacja wygląda w praktyce.

Podobnie jak większość obiektów pływackich podczas zamknięcia basenu przeprowadziliśmy przerwę technologiczną, by co oczywiste, nie zamykać basenu jak każdego roku na przełomie sierpnia i września.

W czasie przerwy między innymi spuściliśmy wodę basenową, uzupełniliśmy wypłukane fugi i ubytki w ceramice niecek basenowych, zdezynfekowaliśmy i uzupełniliśmy złoża filtracyjne.

Po ogłoszeniu możliwości otwarcia basenów ponownie umyliśmy i zdezynfekowaliśmy niecki basenowe oraz instalacje wszystkich obiegów wody basenowej, obecnie dna i ściany basenów pokrywamy środkiem zapobiegającym tworzeniu się glonów, by rozpocząć proces nalewania wody.
I teraz harmonogram czasowy: proces technologiczny nalewania wody do basenów (700m3) i jej uzdatniania, tak aby oprócz nagrzania wody do temperatury 28 i 30 st. C, osiągnąć wszystkie parametry, które powinna spełniać woda zarówno w poszczególnych nieckach, jak i na stacjach wewnętrznych uzdatniania wody trwa do ok. 10 dni. Tu ciekawostka: wymagania dla niektórych parametrów jakościowych wody basenowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach są bardziej rygorystyczne niż dla wody pitnej. Następnie zapraszamy akredytowane laboratorium pobierające próbki wody z niecek basenowych, stacji uzdatniania, wody prysznicowej i z nogomyjek. Zgodnie z wymaganiami higieniczno – sanitarnymi po tak długiej przerwie w funkcjonowaniu procesu obiegu i filtracji wody basenowej, ale przede wszystkim dla bezpieczeństwa korzystających, otworzymy pływalnię Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim po otrzymaniu pozytywnych wyników wszystkich parametrów wody basenowej, prysznicowej i wody z systemu cyrkulacji. Niestety jest to proces długotrwały np. w przypadku niektórych parametrów jak Legionella sp trwa od 14 do 17 dni plus konsultacja wyników. Następnie wyniki otrzymane z laboratorium przekazywane są do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w celu uzyskania decyzji pozwalającej na otwarcie obiektu.

Podsumowując Pływalnia zostanie otwarta po spełnieniu wszystkich wskazanych powyżej warunków, tak aby była dla Państwa miejscem w pełni bezpiecznym. Dołożymy wszelkich starań, aby czas niezbędny do przeprowadzenia całego procesu był możliwie jak najkrótszy. Mamy nadzieję, że otwarcie będzie możliwe od pierwszych dni wakacji. O konkretnych termiach będziemy Państwa informować na bieżąco. Prosimy o wyrozumiałość i  do zobaczenia wkrótce.

                                                                                 

                                                                                     Jacek Andrzejczak

                                             Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim